Asemakaavan laajentamisen hyväksyminen tiloille Juhola 25:4 ja Suvantola 58:14

Kuulutusaika

30.8.2019 - 7.10.2019

Kuulutus

Rautalammin kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.8.2019 §:n 47 kohdalla hyväksynyt asemakaavan laajentamisen koskien tiloja Juhola 25:4 ja Suvantola 58:14.
Kunnanvaltuuston päätös ja hyväksytyt kaava-asiakirjat ovat nähtävillä 30.8 – 7.10.2019 välisen ajan Rautalammin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä sekä kunnan internetsivuilla www.rautalampi.fi/kaavat.

Rautalammilla 30.8.2019

KUNNANHALLITUS